hiking-29

Andrzej Bajeński

Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła Chrystusowego w RP. Absolwent Szkoły Biblijnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Warszawie, Wydziału Teologii Ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Hope International University w Fulerton (USA), gdzie uzyskał tytuł MA in Ministry.

Ordynowany na pastora Kościoła Chrystusowego  w Warszawie - 27 maja 1979. Powołany na Pastora Przełożonego Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska” w Warszawie (1981). Współtwórca największej wspólnoty ewangelikalnej w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. W 2001 roku objął urząd Prezbitera Naczelnego Kościoła Chrystusowego w RP.

W 2004 roku założył Centrum Rozwoju Kościoła “ProEcclesia”, gdzie pełni funkcję dyrektora. Inicjator wielu projektów międzywyznaniowych oraz współpracy międzykościelnej, współzałożyciel Forum Współpracy Chrześcijan w Warszawie, a następnie Aliansu Ewangelicznego w RP. Członek Rady Zarządzającej World Convention of Churches of Christ.

Prywatnie mąż Urszuli, tata Łukasza i Aleksandry, dziadek czwórki wnucząt. Lubi mówić o sobie, że “nawrócił się na uczniostwo” i dzisiaj z pasją opowiada o tym jak to zmieniło jego rozumienie służby i jaki to wywarło wpływ na innych. W ramach SBU poprowadzi blok zajęć na temat “Rozwoju duchowego ucznia”.

W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny "Rozwój duchowy ucznia".