„Ludzie szerokich horyzontów nie pozwalają, by zaślepiły ich tymczasowe okoliczności.” Doug Carter

Początek roku jest dobrym czasem na dokonanie osobistej ewaluacji tego co się wydarzyło w roku poprzednim oraz planów na nadchodzące miesiące. Wiele osób podejmuje wtedy tzw. „noworoczne postanowienia”, o których niestety szybko zapomina w wirze obowiązków codzienności. Co można zrobić aby tego uniknąć?

Po pierwsze, zidentyfikuj to nad czym chcesz popracować.

Jednym z problemów związanych z planowaniem zmian jest to, że zwykle mamy więcej chęci niż możliwości i sił do realnego wdrożenia ich w życie. Stąd tak ważnym jest to by w wymiarze naszych postanowień trzymać się sprawdzonej zasady skutecznego działania: „Rób najpierw to, co najważniejsze” (Stephen R. Covey).

Ćwiczenie „Koło życia” może stanowić bardzo praktyczne narzędzie do tego aby odkryć, to nad czym potrzebujesz obecnie popracować.

1. Oceń poziom zadowolenia w każdej z tych dziedzin życia w skali od jeden do dziesięciu.

2. Gdy patrzysz na wyniki, co ci się rzuca w oczy?

3. Opisz dwie sfery, które oceniłeś najwyżej i dwie, które oceniłeś najniżej. Skąd taka ocena?

4. Nad którą sferą jesteś gotowy pracować?

5. Co sprawiło, że wybrałeś tę kategorię, żeby nad nią pracować?

6. Jak wyglądałby poziom 10 w tej kategorii?

Po drugie, przełóż to na konkrety.

Aby to ćwiczenie nie było jedynie teoretyczne, trzeba przełożyć je na konkrety, uwzględniając rzeczywistość w której na codzień się poruszasz. Kiedy już wiesz co chcesz zmienić, kolejnym krokiem jest ustalenie - Co w związku z tym zrobisz i do kiedy?

Jednym z najczęściej używanych narzędzi do wyznaczania celów jest formuła SMART. Cel musi być: Specific - konkretny, Measurable - wymierny, Attainable - osiągalny, Relevant - istotny oraz Time-specific - określony w czasie. Zanim przejdziesz do działania musisz więc odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Co konkretnie chcesz osiągnąć? Jakiego rezultatu oczekujesz?
  • W jaki sposób mógłbyś wyrazić ten cel, by można było zmierzyć postęp w jego realizacji?
  • Czy jest to cel, który możesz zrealizować? Czy w praktyce można go osiągnąć?
  • W skali od 1 do 10, jak ważne jest dla ciebie osiągnięcie tego celu? Co jesteś gotowy poświęcić by zrealizować ten cel?
  • Do kiedy chcesz osiągnąć ten cel? Kiedy i od czego zaczniesz?

Po trzecie, zadbaj o podtrzymanie motywacji.

Aby twoje postanowienie nie stało się jedynie jednym z tych, które trafi do kategorii „słomianego zapału”, musisz zadbać o to by podtrzymać odpowiedni poziom motywacji do działania.

Nic nie motywuje nas bardziej niż to kiedy widzimy pozytywne wyniki naszego działania. Problem często tkwi w tym, że zbyt szybko się zniechęcamy ze względu na brak oczekiwanych efektów. Chcemy natychmiastowych rezultatów osiąganych jak najmniejszym kosztem z naszej strony.

Rzeczywistość jest jednak taka, że każda zmiana wymaga od nas pewnego wysiłku, poświęcenia i determinacji. Co można zrobić aby podtrzymać swój entuzjazm i skupienie?

Kiedy już masz jasno zdefiniowany cel potrzebujesz ustalić etapy jego realizacji. Pomocna jest w tym metoda „małych kroków” i świętowania tych małych sukcesów,  w tej świadomości, że prowadzą one do realizacji większych celów. Chodzi o wyrobienie w sobie dyscypliny prowadzenia motywującej listy wyników, która w konkretny sposób będzie dokumentować nasze postępy. Krok po kroku. Dążąc do celu. Doceniając to co już się udało osiągnąć i zmierzając ku realizacji tego co jeszcze przed tobą. Powodzenia!