hiking-35

dr  Andrzej Seweryn

Pastor, wykładowca i lider o szerokim doświadczeniu. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek etnografia (1977) oraz Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie (1983). 

W latach 1981-1999 pastor baptystyczny w Białymstoku i Kętrzynie. W latach 1999-2007 przewodniczył Radzie Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, w której zasiadał od 1987 roku. Rektor Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie (2009-2013). Jest doktorem nauk teologicznych (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - 2004). 

Autor wielu artykułów i kilku książek o tematyce historyczno-biblijnej, m.in. Z natchnienia Pana (Warszawa, 2018). Nauczyciel biblijny, który z pasją naucza innych jak dogłębnie studiować Pismo Święte.

W ramach SBU poprowadzi nauczanie na temat 2 Listu apostoła Pawła do Tymoteusza.