hiking-32

dr Zbigniew Wierzchowski

Pastor, nauczyciel, duszpasterz, artysta plastyk, muzyk. Ukończył Liceum Plastyczne w Supraślu, WBST w Warszawie (BD), SWBTS w Fort Worth USA (MDiv) oraz IBTS w Pradze (PhD). Od 18 lat służy w Kościele Baptystów.

Prowadzi wraz z żoną Centrum Edukacyjne Logos oraz Szkołę Podstawą i Liceum ASLAN. Aktywnie zaangażowany społecznie w potrzeby swojego miasta. Wraz z żoną Edytą i dwójką dzieci mieszka w Głogowie.

W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny "Ewangelia Mateusza".