Strona główna Blog Droga od chcenia do zrobienia.

Droga od chcenia do zrobienia.

Ostatnio miałem okazję trzymać w rękach strzelbę nazywaną „cieszynką”. Znajomy, który jest jej właścicielem, pokazał mi panewkę i wyjaśnił z wielką pasją, co oznacza powiedzenie „spalić na panewce”. Otóż na panewkę sypano proch, który po zapaleniu przenosił ogień przez zapał do ładunku miotającego w lufie, powodując wystrzał. Często jednak w wyniku niedoskonałej konstrukcji dawnej broni palnej proch wypalał się na panewce, w wyniku czego nie dochodziło do wystrzału. Stąd właśnie powiedzenie. Odnosi się ono do sytuacji, gdy chcemy coś zrobić, ale to nie wypala.

Nie wystarczy więc po prostu chcieć coś zrealizować. Od chcenia do wykonania jest długa droga. Kiedy już wiesz, jaki cel chcesz osiągnąć, ważne jest, by rozważyć różne opcje wdrożenia go w życie. To wymaga podjęcia decyzji i zaplanowania konkretnych kroków zobowiązujących do działania, które będą rozłożone w czasie. Ciekawie ten proces ukazuje Tony Stoltzfus, wskazując na schemat „mógłbym > chcę > zrobię” Pierwszy etap, mógłbym, umożliwia przeanalizowanie różnych możliwości, dostępnych opcji i wariantów działań, które można podjąć w celu realizacji swojego dążenia. Etap chcę oznacza wybór jednej z tych opcji w oparciu o dokonaną analizę i największy potencjał realizacji wyznaczonego celu. Ostatni etap, zrobię, skłania do wyrażenia zobowiązania i określenia konkretnych kroków i działań (co i do kiedy zostanie zrobione). Z doświadczenia pracy z różnymi liderami i zespołami wiem, że przejście tych wszystkich trzech etapów zapewnia wysokie zaangażowanie i lepsze rezultaty.  

Jeśli chcesz osiągać wyznaczone cele, musi nastąpić połączenie między planowaniem a wprowadzaniem planów w życie. Inaczej pozostają jedynie pomysłami, które nie przekładają się na zmiany w twoim życiu. Nie przez przypadek Marshall Goldsmith, uznawany za jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych myślicieli biznesu na świecie, w swojej książce Wyzwalacze, napisanej razem z Markiem Reitnerem, rozróżnia „planistę” i „wykonawcę”, którzy działają w każdym z nas. Ten pierwszy chce zmian i je planuje, natomiast ten drugi jest odpowiedzialny za ich realizację w rzeczywistości. Jak zauważają Goldsmith i Reitner: „Brak powiązania między nimi jest taki sam: jesteśmy wybitnymi planistami, lecz beznadziejnymi wykonawcami” 

 Jak to zmienić?

Zintegruj strategię ze swoim sercem.

W skutecznej strategii nie chodzi jedynie o to, by dobrze zaplanować działania, ale też o to, by była ona zintegrowana z tym, kim jesteś i na czym tak naprawdę ci zależy. Strategia stanowi połączenie najważniejszych celów z konkretną taktyką ich realizacji, która aby była skuteczna, musi również być odzwierciedleniem twoich pasji, doświadczeń i kompetencji. Do przygotowania skutecznej strategii potrzebujemy wiedzieć, co jest naszą misją, którą chcemy realizować. Koniecznym jest też przeanalizowanie różnych możliwych opcji i wariantów wprowadzenia jej w życie. Aby jednak najskuteczniej przełożyć plany na działania, konieczne jest zaangażowane serce. Nawet najprecyzyjniej zaplanowana strategia nie będzie skuteczna, jeśli nie zostanie połączona z pasją, poświęceniem, odwagą i konsekwencją w działaniu. Nie będziesz w stanie zrealizować swoich planów, jeśli nie uznasz ich za istotne i nie zaczniesz ich wprowadzać w życie. 

Planuj więc z pasją i nie odkładaj tego na później. Miej wiarę i działaj w oparciu o to, co jest dla ciebie najważniejsze. Nie trać z oczu celu, do którego zmierzasz, i doceniaj codzienne kroki, które są kolejnymi etapami przybliżającymi cię do spełnienia twojego przeznaczenia. Musisz pamiętać, że realizacja strategii jest zwykle długoterminowym procesem. Bobb Biehl, doświadczony mentor przywództwa, który od czterdziestu czterech lat nieprzerwanie inwestuje w rozwój najwyższych kadr kierowniczych, opracował swój autorski model pracy nad strategią – The Strategic Planning Arrow (Strategiczna Strzała Planowania). Za pozwoleniem autora, który jest też moim mentorem, korzystam z tego narzędzia i poniżej chciałbym przedstawić je w uproszczonej formie. Umożliwia ono całościowe spojrzenie na planowanie skutecznej strategii organizacji, jednak tutaj zostało zmodyfikowane do osobistego zastosowania. Rozpoczyna się ono od ustalenia potrzeb, wyznaczenia celu i wyników, które chcesz osiągnąć. Kolejnym etapem jest określenie głównych kamieni milowych, pomysłów na realizację celu, ocenę potencjalnych przeszkód oraz ewaluację zasobów, którymi dysponujesz. Ostatnim etapem jest rozpisanie tego w czasie z perspektywy krótko-, średnio- i długodystansowej. 

POTRZEBYJakie potrzeby mnie głęboko poruszają, co do których czuję się wykwalifikowany, by je w unikalny sposób zaspokoić? 
CELPo co tutaj jestem? 
KLUCZOWY REZULTATJaki mierzalny rezultat mojego działania jest dla mnie najważniejszy? 
PRIORYTETYNa jakich 3 do 7 priorytetach chcę się skupić? 
KROKI MILOWEJakie kroki milowe są ważne w realizacji celu? Jakie już udało się zrealizować? 
POMYSŁYJakie masz pomysły na realizację wyznaczonego celu? Który z nich jest najlepszy? 
PRZESZKODYCo powstrzymuje cię przed realizacją pełni twojego potencjału? 
ZASOBYJakimi zasobami dysponujesz? 
KWARTALNY PLANCo konkretnie chcę osiągnąć w ciągu najbliższych 90 dni? 
ZAŁOŻENIA KRÓTKODYSTANSOWEJakie konkretne, mierzalne cele chcę osiągnąć w ciągu najbliższych 2 lat?
ZAŁOŻENIA ŚREDNIODYSTANSOWEJakie konkretne, mierzalne cele chcę osią- gnąć w ciągu najbliższych 2–5 lat?
ZAŁOŻENIA DŁUGODYSTANSOWEJakie konkretne, mierzalne cele chcę osiągnąć w okresie 5–20 lat?

Zacznij od pierwszego kroku!

Być może patrzysz na powyższą listę i jesteś przerażony. Chcę cię zachęcić. Każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Gdy stoisz u podnóża góry, rzadko widzisz przejrzystą drogę wiodącą na szczyt. Jest zbyt daleko, by uchwycić ją swoim wzrokiem. Aby się wspiąć na górę, musisz podjąć inicjatywę i krok po kroku zmierzać do wyznaczonego celu. Wspominany wcześniej Martin Luther King napisał kiedyś: „Zrób pierwszy krok w wierze. Nie musisz widzieć całej drogi. Po prostu zrób pierwszy krok”.
Jaki będzie twój krok?

Źródła
Wojciech Kowalewski, Pytania zmieniające życie.
M. Goldsmith, M. Reitner, Wyzwalacze.
B. Biehl, Strategic Planning.