Wierzymy w potencjał wypływający z trafnego zadawania pytań. 

Możesz odpowiedzieć na poniższe, aby zdecydować, który obszar naszej oferty najlepiej trafia do Ciebie.

Rozwój osobisty

- Co jest dla mnie największym marzeniem, nadzieją, wizją?
- Czy mam plan rozwoju osobistego?
- Co mnie motywuje/powstrzymuje przed jego realizacją?

Rozwój zawodowy

- Co z tego, co robię, daje mi poczucie, że żyję pełnią życia?
- Co mogę zrobić, zmienić lub wyeliminować, aby moja praca była bardziej satysfakcjonująca?
- W jakich dziedzinach wywierasz największy wpływ?

Rozwój duchowy

- Do czego dążysz w sferze duchowej?
- Jaki wpływ na Twoje życie ma sfera duchowa?
- Jaką relację chce mieć z Tobą Bóg? 

Rozwój osobisty

Pracując z wieloma osobami nad ich rozwojem osobistym w różnych dziedzinach życia zawsze staramy się pomóc w dostrzeganiu i wydobywaniu złożonego w nich potencjału. Pomożemy Ci wykorzystać Twój czas i możliwości, abyś coraz bardziej zbliżał się do pełni życia z pasją w zgodności z Twoim powołaniem.

Coaching personalny

Coaching personalny

Skupia się na dwóch zagadnieniach – na określeniu celu życia i dążeniu do jego realizacji oraz na zmianie obecnego stylu funkcjonowania w celu uzyskania większej energii, spełnienia i wydajności. Coaching personalny jest skutecznym narzędziem umożliwiającym wgląd w samego siebie, a także budowaniu lepszego życia już dzisiaj polegającym na reorganizacji okoliczności i postaw w naszej codzienności, które są zależne od nas samych.

warsztaty

Warsztaty

Oprócz coachingu indywidualnego oferujemy także serię warsztatów ukierunkowanych na rozwój w różnych dziedzinach, w zależności od twoich potrzeb. Lista warsztatów znajduje się w zakładce „Rozwój zawodowy” i „Rozwój duchowy”. Polecamy też comiesięczne interaktywne seminarium Forum Rozwoju Lidera, podczas którego możesz poznać osobiście i usłyszeć różnych ekspertów dzielących się swoją pasją i doświadczeniem.

Rozwój zawodowy

Oferujemy szereg różnych inicjatyw zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym, których celem jest wsparcie Ciebie jak  i Twojej organizacji czy firmy w skutecznym odkrywaniu i realizacji wyznaczonych celów. 

Naszą ofertę zawsze dostosowujemy do potrzeb i grupy docelowej. Zależy nam na tym, aby poprzez to, co robimy, motywować do rozwoju w każdej dziedzinie życia. Oto kilka praktycznych propozycji. W celu uzyskania spersonalizowanej oferty skontaktuj się z nami.

kompas kariery

Kompas Kariery

"Odkryj pracę, do której jesteś stworzony!" 

Korzystając z kompleksowego testu Kompas Kariery Crown możesz trafnie określić swoje predyspozycje i odkryć swój unikalny profil zawodowy lub edukacyjny w czterech obszarach: osobowość, zainteresowania, umiejętności i wartości. Dzięki temu poznasz swój potencjał i zrozumiesz lepiej siebie, świadomie zaplanujesz kierunek ścieżki edukacyjnej i zmniejszysz ryzyko złych wyborów zawodowych.

forum rozwoju lidera

Forum Rozwoju Lidera

„Przywództwo jest związane z ciągłym rozwojem" 

Poza indywidualnymi spotkaniami oferujemy liderom inspirujące spotkania w szerszym gronie. Głęboko wierzymy w mądrość wyrażoną w słowach Salomona: „Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie”  Księga Przysłów 15:22 

Forum Rozwoju Lidera to interaktywne seminaria, podczas których różni eksperci dzielą się swoimi doświadczeniami, by inspirować innych do rozwoju. Jego celem jest wzmacnianie, motywacja i integracja liderów zaangażowanych w różne sfery życia społecznego.

szkola-mowcow

Szkoła Mówców

Jak skutecznie zakomunikować przesłanie? Jakie są biblijne zasady komunikacji? Jak mówić, żeby nas słuchano? 

Celem tego kursu jest wyposażenie uczestników w podstawowe narzędzia pozwalające na zwiększenie efektywności komunikacji w sytuacjach związanych z różnego rodzaju wystąpieniami publicznymi, jak wykład, prezentacja, kazanie, które są kierowane do różnych grup słuchaczy. 

Cykl składa się z 6 warsztatów poświęconych różnym aspektom sztuki komunikacji. Program przewiduje wiele ćwiczeń praktycznych ukierunkowanych na rozwój kompetencji komunikacyjnych. Każdy uczestnik będzie miał okazję odkryć swój własny styl komunikowania i w twórczy sposób go rozwinąć. 

Udział w cyklu 6 warsztatów zostanie potwierdzony certyfikatem ukończenia Szkoły Mówców.

coaching-przywodztwa

Coaching przywództwa

Executive coaching -Przewodzenie przez czynienie innych mocnymi

„Przywództwo to wywieranie wpływu. To właśnie to. Nic dodać, nic ująć…Ktoś, kto tylko myśli, że przewodzi, a nie znajduje nikogo, kto by za nim podążał, jest jedynie spacerowiczem” (J. Maxwell). Coaching przywództwa koncentruje się na rozwoju i zmianie w życiu lidera i jego zespołu, która pomaga w wyznaczaniu właściwych priorytetów, doboru odpowiedniej strategii ich realizacji w oparciu o zasoby, którymi dysponuje. 

Coach skupia się na zadawaniu pytań, wspiera w eksploracji różnych opcji, wygenerowaniu rozwiązań i motywacji do działania w oparciu o potencjał już drzemiący w życiu lidera. Coaching przywództwa jako metoda pracy indywidualnej lub zespołowej przybiera zwykle formę cyklu spotkań, podczas których w interaktywnym procesie i opierając się na relacji partnerskiej, coach i lider wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki swojej pracy.

warsztaty-coachingowe

Warsztaty coachingowe

Instytut Rozwoju „Złote Jabłko” posiada licencję na programy szkoleniowe znanego i cenionego amerykańskiego coacha i instruktora coachingu Tony’ego Stoltzfusa oraz dysponuje autorskimi programami motywacyjnymi. Oferta warsztatów jest dostosowywana do potrzeb i celów grupy.  Skontaktuj się z nami w celu uzyskania spersonalizowanej oferty.

Sztuka zadawania pytań

Praktyczny warsztat dla wszystkich zainteresowanych rozwojem kompetencji komunikacyjnych. W czasie warsztatu uczestnik zapozna się z procesem rozmowy w oparciu o model lejka coachingowego (cel, eksploracja, opcje, decyzja, działanie). Warsztat ten umożliwia zapoznanie się i ćwiczenia w zakresie precyzowania celu i dążenia, sztuki zadawania pytań, eksploracji dostępnych opcji oraz podejmowania praktycznych kroków.

Życie z pasją

Co sprawia, że dla większości ludzi życie nie jest takie, jakie chcieliby, aby było? Pasja odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu człowieka. Czym jest pasja? Słowo to zwykle kojarzy nam się bardzo pozytywnie – człowiek z pasją to jest ktoś, kto kocha to, co robi i robi to z całego serca. Słowo to kojarzy nam się również ze spełnieniem, entuzjazmem, radością. Ktoś powiedział, że pasja jest „oliwą dla ognia możliwości”. Pasja ma jednak znacznie głębszy wymiar i znaczenie. Aby poznać swoją pasję, musisz zajrzeć w głąb swojego serca. 

Podczas tego warsztatu coachingowego, prowadzonego w formie warsztatowej, każdy uczestnik może dowiedzieć się więcej na temat źródła pasji w życiu człowieka oraz tego, jak żyć w zgodności z samym sobą i swoim potencjałem!

Budowanie zespołu - coaching wizji

Praca lidera jest niewątpliwie związana z budowaniem zespołu w oparciu o wspólną wizję. Skuteczne przywództwo wymaga świadomego inwestowania w innych. W związku z tym proponujemy liderom i ich zespołom facylitację spotkań w oparciu o metodę coachingu zespołowego umożliwiającego precyzowanie celów, wspólne rozważanie opcji i szukanie kreatywnych rozwiązań z wykorzystaniem zasobów całego zespołu.

Rozwój duchowy

Jako Instytut Rozwoju „Złote Jabłko”  we wszystkim tym, co robimy, zależy nam  na rozwoju duchowym, gdyż wierzymy, że ma on wpływ na każdą sferę naszego życia. Zgodnie ze słowami Salomona pragniemy być „właściwym słowem w odpowiednim czasie” (Prz 25,11). Oto lista różnych propozycji praktycznych warsztatów ukierunkowanych na rozwój duchowy.

Przemiana serca

Warsztat „Przemiana serca” oparty jest na koncepcji znanego i cenionego na całym świecie coacha duchowego Tony’ego Stoltzfusa, zawartej w książce "Pytania do Jezusa". Jest to zaproszenie do intymnej, osobistej rozmowy z Jezusem, w której nie boimy się zadawać nawet najtrudniejszych pytań. Zachęca do tego, byśmy przestali ograniczać się do załatwiania interesów z Bogiem, a zaczęli traktować modlitwę jako okazję do budowania prawdziwej bliskości ze Stwórcą.

Sztuka tworzenia i pielęgnowania zdrowych relacji

Każdy człowiek potrzebuje relacji z ludźmi, którzy byliby dla niego źródłem wsparcia i rozliczali go z jego działań.  Nikt nie jest samotną wyspą. Jest to praktyczny warsztat, którego celem jest ukazanie kluczowych relacji w życiu człowieka z perspektywy biblijnej, który wyposaża uczestników w praktyczne narzędzia dotyczące pielęgnowania zdrowych relacji.

Odkryj swoje powołanie

Bóg ukształtował Cię w wyjątkowy sposób. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat swojego przeznaczenia? Warsztat ten wyposaży cię do tego, aby odkryć swoje unikalne przesłanie życiowe i praktyczne narzędzia, które pomogą Ci w pracy z innymi w oparciu o Twoje wyjątkowe uwarunkowania.

Staw czoła swojemu Goliatowi

Biblijna opowieść o walce Dawida z Goliatem jest znana każdemu. Ta historia nie jest jednak tylko ilustracją z dalekiej przeszłości. Każdy z nas staje wobec przeciwności, problemów i zmagań, które wydają się być nie do pokonania. Znasz swojego Goliata, widzisz z daleka, kiedy nadchodzi. 

Jakie dajesz sobie szanse  w walce przeciwko olbrzymom w Twoim życiu? Znasz głos olbrzyma – ale czy to wszystko, co słyszysz? Dawid widział i słyszał znacznie więcej i dlatego odniósł zwycięstwo. Podczas tych warsztatów każdy uczestnik może dowiedzieć, w jaki sposób stawić czoła swoim olbrzymom w oparciu o życie w zgodności z samym sobą i Bożym powołaniem!

Szkoła Biblijnego Uczniostwa

Współpracując z kościołami oferujemy 9 miesięczny kurs, którego celem jest głębsze poznanie Biblii oraz praktyczne zastosowanie w czynieniu innych uczniami. Wizją Szkoły jest rozbudzanie pasji do biblijnego uczniostwa poprzez wyposażanie chrześcijan do czynienia innych uczniami w domu, kościele i społeczeństwie. Więcej info na stronie Szkoły Uczniostwa

Warsztaty Biblijne
Proponujemy również szeroki zakres warsztatów z zakresu biblistyki i teologii praktycznej w wielu formach tematycznych. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółową ofertą, skontaktuj się z nami.
Zasób 7
Menu

O nas

Wydarzenia

Oferta

Rekomendacje

Blog

Kontakt

Fundacja Instytut Rozwoju „Złote Jabłko”

ul. Krótka 6, 55-040 Ślęza


KRS: 0000573478,

REGON: 362448177,

NIP: 8992773033