ZJ_SBU_logo_bialynapis_RGB_przezroczystisc

PLAN ZAJĘĆ

MIEJSCE

Spotkania szkoły będą odbywać się w sali konferencyjnej KIERUNEK
ul. Powstańców Śląskich 159 we Wrocławiu

Spotykamy się w każdy poniedziałek
na dwie godziny 18:30 - 20:30
i w jedną sobotę miesiąca
na pięć godzin 9:00 - 14:00.

Szczegółowy harmonogram widoczny na zdjęciu 🙂

 

PLAN ZAJĘĆ

Spotkania szkoły będą odbywać się
w sali konferencyjnej KIERUNEK
ul. Powstańców Śląskich 159 we Wrocławiu

Spotykamy się w każdy poniedziałek
na dwie godziny 18:30 - 20:30
i w jedną sobotę miesiąca
na pięć godzin 9:00 - 14:00.

Szczegółowy harmonogram widoczny
na zdjęciu 🙂

 

PLAN ZAJĘĆ

Spotkania szkoły będą odbywać się
w sali konferencyjnej KIERUNEK
ul. Powstańców Śląskich 159 we Wrocławiu

Spotykamy się w każdy poniedziałek
na dwie godziny 18:30 - 20:30
i w jedną sobotę miesiąca
na pięć godzin 9:00 - 14:00.

Szczegółowy harmonogram widoczny na zdjęciu 🙂

 

PLAN ZAJĘĆ

Spotkania szkoły będą odbywać się w sali konferencyjnej KIERUNEK
ul. Powstańców Śląskich 159 we Wrocławiu

Spotykamy się w każdy poniedziałek
na dwie godziny 18:30 - 20:30
i w jedną sobotę miesiąca
na pięć godzin 9:00 - 14:00.

Szczegółowy harmonogram widoczny na zdjęciu 🙂

 

eva walsh

PROGRAM

ZJ_SBU_program_kolo

 

Program Szkoły Biblijnego Uczniostwa składa się z siedmiu bloków tematycznych. Każdy z nich omawiany będzie w oparciu o pracę nad tekstem biblijnym i praktyczne zastosowania z niego wynikające.

 
Zasady uczniostwa - w ramach tego bloku zdefiniujemy czym jest uczniostwo, co z niego wynika i jak je praktykować w codziennym życiu;

 
Rozwój duchowy ucznia - jak naśladować Chrystusa i dbać o osobistą więź z Bogiem;

 
Przegląd Biblii - omówienie wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, całościowe spojrzenie na Biblię i nauka pracy z tekstem biblijnym;


Apologetyka - jak rozmawiać na trudne tematy, nauka a wiara, chrześcijaństwo a kultura, wiarygodność tekstu Pisma Świętego;


Ewangelizacja - czym jest Dobra Nowina, jak skutecznie komunikować Ewangelię innym, jak docierać do młodego pokolenia; 

 
Biblijna natura człowieka - ukazanie kim jest człowiek w oczach Boga i jaki to ma wpływ na budowanie zdrowych relacji; 


Sztuka komunikacji - jak efektywnie przekazywać prawdy wiary w oparciu o tekst biblijny.

 

Program Szkoły Biblijnego Uczniostwa składa się z siedmiu bloków tematycznych. Każdy z nich omawiany będzie w oparciu o pracę nad tekstem biblijnym i praktyczne zastosowania z niego wynikające.

 
Zasady uczniostwa - w ramach tego bloku zdefiniujemy czym jest uczniostwo, co z niego wynika i jak je praktykować w codziennym życiu;

 
Rozwój duchowy ucznia - jak naśladować Chrystusa i dbać o osobistą więź z Bogiem;

 
Przegląd Biblii - omówienie wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, całościowe spojrzenie na Biblię i nauka pracy z tekstem biblijnym;


Apologetyka - jak rozmawiać na trudne tematy, nauka a wiara, chrześcijaństwo a kultura, wiarygodność tekstu Pisma Świętego;


Ewangelizacja - czym jest Dobra Nowina, jak skutecznie komunikować Ewangelię innym, jak docierać do młodego pokolenia; 

 
Biblijna natura człowieka - ukazanie kim jest człowiek w oczach Boga i jaki to ma wpływ na budowanie zdrowych relacji; 


Sztuka komunikacji - jak efektywnie przekazywać prawdy wiary w oparciu o tekst biblijny.