SZKOĚAMŗWCŗW_LOGO

Regulamin Szkoły Mówców 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady organizacji oraz przebiegu, a także prawa i obowiązki uczestników Szkoły Mówców. 

§ 2
Szkolenie prowadzone jest w formie stacjonarnej.

§ 3
Uczestniczyć w szkoleniu mogą osoby, które w wyznaczonym terminie zgłosiły się i wniosły należną  opłatę. 

2. ORGANIZACJA SZKOLENIA

§ 4
Harmonogram szkolenia ustala osoba odpowiedzialna z ramienia Fundacji Rozwoju „Złote Jabłko”.
Osoba odpowiedzialna z ramienia Fundacji Rozwoju „Złote Jabłko” może wprowadzić zmiany do ogłoszonego harmonogramu zajęć o czym będzie informować wszystkich uczestników. 

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SZKOŁY MÓWCÓW

§ 5
Uczestnicy szkolenia mają prawo do:

  Uczestniczenia w zajęciach według planu, 
rezygnacji z kontynuowania szkolenia bez obowiązku podawania przyczyny pod warunkiem uregulowania opłaty za szkolenie.

§ 6
Uczestnicy szkolenia mogą podjąć zajęcia w następnej edycji w przypadku, gdy choroba, ważne sprawy rodzinne, itp. uniemożliwiają podjęcie zajęć w roku przyjęcia na szkolenie. Jeśli jednak w tym czasie nastąpi zmiana wysokości opłaty za dane szkolenie, słuchacz będzie zobowiązany dopłacić różnicę wynikającą z tej zmiany. 

§ 7
Uczestnicy szkolenia mają obowiązek systematycznego zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z planem i programem zajęć. 

§ 8
W toku odbywania szkolenia uczestnicy mają obowiązek: 1) brać udział w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem szkolenia, 2) realizować zaplanowane ćwiczenia i zadania, 3) terminowo regulować należne opłaty.

§ 9
Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. 
Uczestnicy są zobowiązani do punktualnego przychodzenia na zajęcia. 

4. PRAWO DO UDOSTĘPNIENIA WIZERUNKU

§ 10
W czasie zajęć będą robione zdjęcia i filmiki, które mogą być wykorzystane w celach promocyjnych. Biorąc udział w zajęciach uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych Instytutu Rozwoju Złote Jabłko. 

5. OPŁATY

§ 11
Szkolenie jest odpłatne. 
Wysokość opłat za Szkołę Mówców wynosi 2500 zł i obejmuje 10 spotkań oraz materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej uczestnictwa i opłat za szkolenie.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za szkolenie na 10 rat miesięcznych w wysokości 250 zł płatnych przed każdymi zajęciami na konto Fundacji: BGŻ BNP Paribas,  nr rachunku: 19 2030 0045 1110 0000 0415 1460 
tytułem „SZKOŁA MÓWCÓW" - działalność statutowa”.

 6. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

§ 12
Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną RODO

Zasób 7
Menu

O nas

Wydarzenia

Oferta

Rekomendacje

Blog

Kontakt

Fundacja Instytut Rozwoju „Złote Jabłko”

ul. Krótka 6, 55-040 Ślęza


KRS: 0000573478,

REGON: 362448177,

NIP: 8992773033