Strona główna Blog Moc pozytywnego przywództwa

Moc pozytywnego przywództwa

Czym jest przywództwo?

Czy wiesz, że po wpisaniu w wyszukiwarce Google hasła „leadership” otrzymujemy 538 milionów odsłon!!! Nie ma jednej uniwersalnej definicji przywództwa. Istnieje wiele różnych podejść do tematu przywództwa.

Jedną z perspektyw jest skupienie się na teorii cechta grupa teorii koncentruje się na wspólnych cechach, jakie posiadają uznani przywódcy. Teorie te próbują zidentyfikować kombinację cech osobistych, które pomagają stać się liderem.

Inny sposób definiowania przywództwa opiera się na badaniu zachowań – od tego, jak zachowują się liderzy, czyli jaki styl pracy demonstrują, zależy ich skuteczność. Skuteczni przywódcy mogą nauczyć się korzystać z wielu różnych stylów zachowań, a następnie wybierać odpowiedni styl do każdej sytuacji – przywództwo sytuacyjne.

Jeszcze inna grupa definicji – przywództwo transakcyjne. Zgodnie z tym podejściem przywódca musi znaleźć sposób, aby odpowiednio wynagrodzić (lub ukarać) pracownika w zamian za wykonywanie zadań, które pracownik ma przypisane przez lidera. Następuje tutaj wymiana dóbr i korzyści pomiędzy liderem a pracownikami.

Lider, czyli kto?

Kiedy Bear Grylls, jako młody komandos SAS, wyskoczył z samolotu nad afrykańską pustynią, a czasza spadochronu rozdarła się na dwie części, jego życie mogło lec w gruzach. Po wypadku spędził on kilkanaście tygodni w szpitalu, ucząc się na nowo, jak chodzić, siedzieć, a nawet oddychać. Półtora roku po tych wydarzeniach, w wieku 23 lat, podjął kolejne wyzwanie i zdobył najwyższą górę świata. Dzisiaj jest znany na całym świecie dzięki niezwykle popularnym programom telewizyjnym dotyczących sztuki surviwalu i pozytywnemu wpływowi na młode pokolenie. W swojej autobiografii napisał:

“Jedynym ograniczeniem dla naszych osiągnięć są zwykle przekonania, jakie sami sobie narzucamy”

Ta sama zasada odnosi się również do przywództwa.

Sposób w jaki rozumiesz swoją rolę jako lidera przekłada się na to w jaki sposób działasz.

W ciągu ostatnich dekad nastąpił  znaczący rozwój teorii przywództwa, co też ma wpływ na zmiany modelów zarząrzania. Coraz częściej można usłyszeć o pozytywnej teorii organizacji (“positive organizational scholarship”) oraz modelu autentycznego czy pozytywnego przywództwa. Dr Brené Brown, autorka ” Odwaga w przywództwie” napisała :

“Przywódcą jest każdy, kto podejmuje się szukać potencjału w innych ludziach i procesach”

Siła pozytywnego przywództwa

Pracuję na codzień z liderami. Wiem jak to jest. Można powiedzieć fajna definicja, ale co to ma wspólnego z moją codziennością.

Każdy lider niejednokrotnie musi stawiać czoła różnym przeciwnościom. Nieraz pojawiają się próby, łatwo ulec frustracji i zatracić się w codziennym biegu. Czasami wręcz wydaje się, że grunt zapada się nam pod nogami i zmagamy się z negatywnym nastawieniem.

Jak więc w tym natłoku wyzwań pozostać osobą pozytywnego wpływu?

W 2017 roku poznałem Jona Gordona przy okazji premiery jego książki “The Power of Positive Leadership”, która trafiła na polski rynek pod tytułem “Potęga pozytywnego przywództwa” (MT Biznes, 2018). Pamiętam to kiedy podczas konferencji opowiadał o tym, że on sam z natury był negatywnie nastawioną osobą i jak wiele pracy wymagało to od niego aby zmienić swoje nastawienie. Rezultaty tej zmiany były oszałamiające.

“Jeśli masz pozytywne nastawienie, nie tylko sam zmieniasz się na lepsze, lepsi stają się również wszyscy wokół ciebie”

Nie chodzi tu bynajmniej o wzniecanie fałszywego optymizmu. Brak autentyzmu wyczuwa się z daleka. Jak twierdzi Jon: “Nie jesteśmy pozytywni dlatego, że życie jest łatwe. Jesteśmy pozytywni dlatego, że życie może być ciężkie”.

Z różnych badań ewidentnie wynika, że pozytywnie nastawieni liderzy mają wpływ na zespoły, którymi zarządzają, i osiągają więcej niż negatywnie nastawieni.

Stąd tak niezwykle ważnym jest koncepcja przewodzenia przez wzór. Inaczej mówiąc ludzie naśladują liderów ze względu na jakość ich charakteru, co jest uwiarygodnione ich życiem i wzbudza zaufanie.

Jest to blisko związane z integralnością, czyli postawą, w której dostrzegamy zgodność słów z czynami. Wymaga to konsekwencji w myśleniu i działaniu niezależnie od miejsca i okoliczności.

Jeśli chcesz być liderem pozytywnego wpływu to musisz być gotowy na to by wykazać się odwagąwrażliwością i życiem zgodnym z własnymi wartościami.

Co jest ostatecznym celem przywództwa? Model pozytywnego przywództwa zakłada, że w centrum zainteresowania lidera nie jest umocnienie swojego statusu, lecz tworzenie warunków, do rozwoju innych.

Przewodzenie poprzez czynienie innych mocnymi

To wymaga podjęcia świadomej inicjatywy.

Psycholog Alfred Adler dowodzi, że myśli, uczucia i działanie każdego człowieka zawsze są nakierowane na cel, który uznaje ideał tego, co powinien reprezentować on sam, inni ludzie i relacje z innymi.

Wszystko co myślimy, czujemy, lub robimy jest wynikiem naszej motywacji.

Działa to w następujący sposób:

Myśli – Uczucia – Działanie

Negatywne myśli prowadzą do negatywnych uczuć i działać. Myśli pozytywne prowadzą do pozytywnych uczuć i działań.

Myśli złego rodzaju mogą prowadzić do stresu. Właściwe myśli mogą być dla nas motywacją do spróbowania nowych rzeczy i podejmowania ryzyka.

Mark Cole napisał:

“Myśli kształtują człowieka,
 wybory czynią z niego człowieka,
 a działania ujawniają człowieka”

Zależność pomiędzy zachowaniem się i charakterem jest bardzo bliska. Kiedy wartościmyśliuczuciadziałania są ze sobą zintegrowane, człowiek się koncentruje, a jego charakter w znaczący sposób ulega wzmocnieniu.

Kluczem jest nasze nastawienie.

Pozytywne nastawienie nie jest gwarancją sukcesu, za to negatywne nastawienie gwarantuje jego brak.
Nick Vujicic, autor bestsellera “Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń” napisał :

“Największą satysfakcję odczuwamy właśnie wtedy, gdy dajemy innym coś z siebie, gdy za cel stawiamy sobie poprawienie warunków życia innych ludzi, gdy przyłączamy się do jakiejś większej sprawy i staramy się wywrzeć pozytywny wpływ na otaczający świat”.

Pozytywna koncepcja przywództwa to skuteczna metoda budowania wspaniałej kultury, która wzmacnia więzi i zaangażowanie w zespole.

Podsumowując jest to przewodzenie poprzez czynienie innych mocnymi.

Pytania do osobistej refleksji :

Gdzie na dzisiaj potrzebujesz pozytywnej zmiany?
Dla kogo jesteś wzorem w postępowaniu?
Jak życie osób, z którymi pracujesz zmienia się ze względu na twoje zaangażowanie?
Jakie przekonanie potrzebujesz zweryfikować by mieć bardziej pozytywny wpływ na innych?

Źródła:
Jon Gordon, Potęga pozytywnego przywództwa

Wojciech Kowalewski, Pytania zmieniające życie