Strona główna Blog Na kogo masz wpływ?

Na kogo masz wpływ?

Z pewną dozą humoru mówi się czasami: „Jeśli myślisz, że jesteś liderem, ale nikt cię nie naśladuje, to jesteś tylko na spacerze”. Jest w tym stwierdzeniu wiele prawdy.
Przywództwo jest skuteczne na tyle, na ile przekłada się na wpływ na innych.
Nie chodzi w nim o wzniosłe słowa, wielkie ambicje czy wizje, które pozostają jedynie na poziomie deklaracji. To jest demagogia, czyli działanie obliczone na wywołanie szybkiego poklasku, który równie szybko się kończy…

Skuteczne przywództwo wymaga czegoś znacznie więcej – wyraża się ono w gotowości na poświęcenia i staje się też miarą zaangażowania osoby lidera w to, co robi.

Wielu przywódców  zatrzymuje się na etapie określonego statusu i form oddziaływania na innych. Prawdę tę można  wyrazić w słowach J. Maxwell’a: „Nikogo nie zaprowadzimy dalej niż sami dotarliśmy”. Stąd tak niezwykle ważnym jest koncepcja przewodzenia przez wzór.

Zachowując taką postawę lider nie kieruje się tym, aby jak najwyżej zajść w hierarchii, gdyż to samo w sobie nie stanowi dla niego najwyższej wartości. Jego rolą jest to, by szukać takiej pozycji, aby być jak najlepszym wzorem dla innych, a poprzez swoją postawę i działania wywierać jak najszerszy wpływ. 

Zastanów się przez chwilę kto miał największy wpływ na ciebie i twój rozwój? Co cechowało tę osobę? Ludzie zwykle naśladują liderów ze względu na jakość ich charakteru, która jest uwiarygodniona ich życiem i wzbudza zaufanie.  Jest to blisko związane z integralnością, czyli postawą, w której dostrzegamy zgodność słów z czynami. Wymaga to konsekwencji w myśleniu i działaniu niezależnie od miejsca i okoliczności.

Taka postawa pozwala na znacznie głębsze wywieranie wpływu na innych niż tylko za pomocą perswazji słownej, gdyż efekt jest widoczny w praktyce. Kultywowanie takiej postawy jest związane z włożeniem  świadomego wysiłku w pracę nad sobą i działaniem w zgodności z wartościami, wyznaczonymi celami i wizją. Kiedy wartości, myśli, uczucia i działania są ze sobą zintegrowane, człowiek się koncentruje, a jego charakter w znaczący sposób ulega wzmocnieniu.

Tim Elmore używa obrazu góry lodowej w celu opisania istoty charakteru w życiu lidera twierdząc, że jej czubek stanowiący to, co widzimy na zewnątrz, to talent (zaledwie 10% całości góry), zaś cała reszta – charakter – kryje się pod powierzchnią.

Odnosząc ten obraz do przywództwa niezwykle istotnym jest to, by zrozumieć, że to właśnie charakter, na który składają się takie elementy jak podstawowe wartości, poczucie tożsamości, emocjonalne bezpieczeństwo czy samodyscyplina, przekłada się na jakość naszego działania bez względu na okoliczności. Warto więc zastanowić się  nad pytaniami: 

– Dla kogo jesteś wzorem dzisiaj?

– Jakie twoje doświadczenia mogą być pomocne w rozwoju innych?

– Co możesz zrobić aby mieć szerszy wpływ na innych wokół siebie?

Autor: dr Wojciech Kowalewski