Strona główna Blog Jak mówić, żeby nas słuchano?

Jak mówić, żeby nas słuchano?

Od najdawniejszych czasów fascynowała ludzi tajemnica perswazji. Jak to możliwe, że jesteśmy skłonni zmienić zdanie, a nawet sposób postępowania, po prostu po wysłuchaniu czyjejś wypowiedzi? Co właściwie powoduje tę zmianę? Czy taka sytuacja jest jakoś związana z manipulacją, czy może wynika z naturalnych właściwości komunikacji międzyludzkiej?

Rozważania oparte na tych i innych podobnych im pytaniach stanowią część naszej europejskiej tożsamości. Refleksja na temat zasad działania komunikacji perswazyjnej towarzyszy naszej kulturze od samych jej początków. Ponad 2 tysiące lat temu na skolonizowanej przez Greków Sycylii rodzi się teoria retoryki – sztuki perswazji. Powstają pierwsze podręczniki zawierające zasady efektywnej komunikacji. Z czasem młodzi ludzie chcący osiągnąć sukces zaczynają się szkolić w szkołach kształcących mówców. Retoryka zyskuje niespotykaną w kulturach innych niż europejska renomę.

Człowiekiem, który dokonał syntezy starożytnej wiedzy na temat retoryki był Arystoteles. Jego obserwacje są tak uniwersalne, że do dziś stanowią podstawę rozważań na temat skutecznej komunikacji. Arystoteles zastanawiając się nad tym fenomenem doszedł do wniosku, że chcąc skutecznie komunikować należy brać pod uwagę trzy elementy: ethos – wiarygodność mówcy, pathos – emocje słuchaczy oraz logos – wpływ wywierany przez odpowiednio skomponowaną zawartość wypowiedzi.

Mówca, który jawi się słuchaczom jako wiarygodny, posiada umiejętność budzenia w słuchaczach emocji oraz odpowiednio komponuje swoją wypowiedź, znacząco zwiększa swoje szanse na dotarcie ze swym przekazem do odbiorców. Arystoteles doszedł do wniosku, że wpływu na słuchaczy nie uzyskuje się niestety jedynie samą treścią wypowiedzi (logos), choć tak byłoby najlepiej i najuczciwiej. Rzeczywistość jest jednak taka, że to nie wystarczy, bo słuchacze zwracają o wiele większą uwagę na wiarygodny wizerunek mówcy (ethosi w dużym stopniu ulegają emocjom, które mówca w nich wytwarza (pathos). Wzajemne relacje między tymi trzema elementami często przedstawia się w postaci poniższego trójkąta:

Na bazie powyższego trójkąta do dziś prowadzi się szkolenia efektywnego przemawiania.   Jeśli chcesz się rozwijać w tej dziedzinie, to warto zastanowić się nad pytaniami:

Co ma wpływ na budowanie wiarygodnego wizerunku mówcy?
Jak zainspirować słuchaczy do zmian?
Jak skutecznie konstruować przekaz, aby pobudzać do działania nasze audytorium?

Aby być wysłuchanym nie wystarczy jedynie wiedzieć, co chce się przekazać. W skutecznej komunikacji chodzi bowiem znacznie bardziej o wiarygodność przekazu i o to, co on wnosi w życie naszego odbiorcy.

Jeśli chcesz rozwijać praktyczne umiejętności związane z przemawianiem, zapraszam do zapoznania się z ofertą Szkoły Mówców https://zlotejablko.pl/projekty/szkola-mowcow/

Autor
dr Sławomir Torbus